V roce 2021 poslali dárci prostřednictvím DMS rekordních 90, 3 mil. korun

7. 1. 2022 – Dárci v loňském roce prostřednictvím DMS darovali více než
90,3 mil. Kč, což představuje rekordní částku za celou historii dárcovské SMS. Ve prospěch veřejně prospěšných projektů bylo odesláno celkem 1,4 mil. DMS.

 

 

„Lidé prostřednictvím dárcovských SMS darují vyšší částky než v minulosti. Loňský rok se formou DMS vybralo rekordních 90,3 mil. Kč,“ říká Jiří Grund, prezident APMS.

 

„Úspěch dárcovských SMS v roce 2021 vnímáme jako jasný důkaz, že DMS jsou oblíbeným transparentním dárcovským nástrojem tuzemských dárců, jejichž podpory, kterou věnují veřejnému sektoru, si nesmírně vážíme, dodává Klára Šplíchalová, výkonná ředitelka Fóra dárců.

 

Nejpopulárnější byla opět DMS 90 v hodnotě 90 Kč, jejichž celkový počet představuje více než polovinu všech DMS odeslaných za rok 2021, DMS 30 v hodnotě 30 Kč pak tvořila zhruba třetinu z celkového počtu odeslaných DMS. Z DMS 90 zároveň plyne největší výnos, který se rovná téměř ¾ celkového ročního výnosu.

 

Vzhledem k mimořádným sbírkám reagujícím na katastrofu, které způsobilo tornádo na jižní Moravě, bylo v roce 2021 7 z 10 odeslaných dárcovských SMS jednorázových,“ doplňuje Klára Šplíchalová, výkonná ředitelka Fóra dárců, a dodává, že „výnos z jednorázových DMS zároveň představoval více než ¾ celkového ročního výnosu z DMS.“

 

Mimořádně úspěšný byl také benefiční díl StarDance v České televizi pro Centrum Paraple, o.p.s. Listopadový výnos z DMS činil více než 6,1 mil. Kč.

 

"Dárcovské zprávy – DMS patří dlouhodobě k významným finančním příjmům Centra Paraple. Je velmi povzbudivé, ale i zavazující vidět, kolik lidí nás každý rok podporuje. Jsme za tuto možnost příspěvků od našich dárců velmi rádi a děkujeme České televizi, která nás dostává do povědomí desetitisícům přispěvovatelů každý rok," říká David Lukeš, ředitel Centra Paraple.

 

Charitě Česká republika se během ledna 2021 podařilo skrze DMS KOLEDA získat přes 3,4 mil. Kč –

v rámci loňské Tříkrálové sbírky bylo omezeno tradiční vybírání do kasiček, komunikace jiných způsobů darování byla tedy zesílena.

 

Jakub Líčka, generální sekretář Charity ČR k tomu uvádí: „Dárcovská SMS představuje pro Tříkrálovou sbírku stabilní, úspěšný a jednoduchý platební nástroj, který umožňuje bezhotovostně přispět i lidem, kteří nepoužívají bankovní online metody nebo nevlastní chytrý telefon. Navíc se pro mnohé z nich DMS stala oblíbeným a vyžadovaným platebním standardem. Velmi se osvědčuje zasílání DMS v průběhu benefičního Tříkrálového koncertu, protože se tak efektivně využije dárcovský potenciál akce. Diváci mohou na sbírku přispět okamžitě, plni dojmu z uměleckého zážitku. Na straně druhé zůstává DMS stabilní možností, jak darovat na Tříkrálovou sbírku v průběhu celého roku a podporuje tak status „celoročně otevřené sbírky“.  S jejím využitím Charita Česká republika rozhodně počítá i v příštích ročnících Tříkrálové sbírky.“

 

Obyvatele jižní Moravy zasažené ničivým tornádem podpořili dárci prostřednictvím Diecézní charity Brno, DMS DCHB a DMS PROMORAVU, částkou téměř 28 mil. Kč.

 

„Dárcovské SMS jsou nedílnou součástí našich hlavních sbírek. Uvědomujeme si, že pro mnohé dárce je to efektivní a snadná cesta, jak podpořit dobrou věc. V místě, kde udeřilo tornádo, Diecézní charita dlouhodobě působí. Okamžitě nám tedy bylo jasné, že musíme lidem v zasažených obcích pomoci a zorganizovat sbírku. Velmi nás těší, že Charita získala prostřednictvím DMS neuvěřitelných 28. mil. korun, ukazuje to, jak dokáže propojovat tradiční i moderní formy dárcovství,“ uvedl Oldřich Haičman, ředitel Diecézní charity Brno. 

 

Kontakt pro média:

 

Klára Šplíchalová                                Klára Stuchlá Libertová

Výkonná ředitelka Fóra dárců               Manažerka dárcovských programů 

splichalova@donorsforum.cz                libertova@donorsforum.cz

+(420) 725 999 101                               +(420) 725 999 102

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců nám. Winstona Churchilla 1800/2 130 00   Praha 3 Czech Republic CZ 725 999 103 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace...