obr4share

Fórum dárců 

Při Fóru dárců existují Asociace nadací, Asociace nadačních fondů a Asociace firemních nadací a fondů, které sdružují přední české dárce. Provozujeme systém DMS - Dárcovských SMS a také první portál pro individuální dárce Darujspravne.cz. Realizujeme program Informačního centra k dopadům a souvislostem nového Občanského zákoníku a projekt Česko fandí charitě na podporu rozvoje dárcovství u nás.

Vstup do členské sekce

Aktuality

Posunout zpět - nelze Posunout zpět

GRANTOVÉ ŘÍZENÍ NADACE ADRA 2015

18.02.2015

Nadace ADRA vyhlašuje grantové řízení 2015 na rozdělení výnosů z finančních prostředků (bývalého Nadačního investičního fondu). [x] Nestátní neziskové organizace mohou žádat o finanční příspěvky...

NF obětem holocaustu

23.01.2015

NADAČNÍ FOND OBĚTEM HOLOCAUSTU [x] Vás srdečně zve dne 29. ledna 2015 od 18 hodin na diskusní kavárnu "70 let po Osvětimi - a co dál?", kterou pořádá u příležitosti 70. výročí osvobození...

Nadace Rozvoje občanské společnosti

07.01.2015

VZDĚLÁVACÍ KURZY NADACE NROS [x] Přihlašujte se na: kurzfr@nros.cz . 14. ledna 2015 - Strategické a operativní plánování - Účastníci tohoto semináře budou moci konzultovat vlastní strategické...

Výzva k nominacím do monitorovacích výborů

05.01.2015

Společná výzva Výboru RVNNO pro EU, AVPO ČR a Fóra dárců a kritéria pro výběr kandidátů, kteří budou zastupovat neziskový sektor v monitorovacích výborech operačních programů 2014-2020. V nejbližší...

Seminář 8.1.2015

05.01.2015

Výbor pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace si Vás dovoluje pozvat na pracovní seminář s názvem [x] NÁVRH STÁTNÍ POLITIKY VŮČI NESTÁTNÍM NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM...

PF 2015

22.12.2014

KRÁSNÉ A VESELÉ VÁNOCE, HODNĚ ŠTĚSTÍ A ZDRAVÍ, LÁSKY A...

Posunout vpřed

Řekli o nás

Fórum dárců

Vera Budway Strobach

programová manažerka otázek firemní kultury a diverzity České spořitelny.
„Fórum dárců hraje nesmírně důležitou roli v propojování obchodní komunity s třetím sektorem (neziskovky). Přitom navazuje důležitá partnerství, vytváří platformy...

Vyberte si svou sekci

Nadace a nadační fondy

Nadace a nadační fondy rozdělují v grantových řízeních prostředky podporující činnost neziskových organizací.

Firemní nadace a nadační fondy

Firmami založené nadace a nadační fondy a jejich programy mají pozitivní dopad na společnost.

Dárcovství pro veřejnost

Projekty pomáhající dárcům při výběru transparentních organizací. Prověřené projekty DMS a darujspravne.cz .

Informační centrum Fóra dárců pro dopady a souvislosti nového Občanského zákoníku

Co přinese nový Občanský zákoník nadacím a fondům? Co nás čeká od 1. 1. 2014? Jaké budou konkrétní dopady a souvislosti...

Naši členové

Posunout zpět - nelze Posunout zpět
Nadace T - Soft ETERNITY

Nadace T - Soft ETERNITY

Nadace T - Soft ETERNITY [x] Nadace byla založena...

Nadace Landek Ostrava

Nadace Landek Ostrava

Poslání  NADACE LANDEK OSTRAVA  : záchrana a...

Pro radost

Pro radost

Cílem nadace je majetková podpora a vytváření podmínek pro výstavbu,...

Nadace OKD

Nadace OKD

Nadace OKD je z hlediska objemu rozdělovaných finančních...

Nadační fond IMPULS

Nadační fond IMPULS

Nadační fond IMPULS je jediný nadační fond v České...

Nadace na ochranu zvířat

Nadace na ochranu zvířat

Nadace na ochranu zvířat je nevládní nezisková...

Nadační fond Českého rozhlasu

Nadační fond Českého rozhlasu

Světluška je tradiční charitativní projekt...

Nadační fond BBH

Nadační fond BBH

Účelem nadačního fondu je všestranně přispívat ke zlepšování a...

Nadace pro podporu hasičského hnutí

Nadace pro podporu hasičského hnutí

Nadace si klade za cíl pomáhat dalšímu...

Nadační fond GSK

Nadační fond GSK

Nadační fond GSK je firemním nadačním fondem společnosti...

Nadační fond Asante Kenya

Nadační fond Asante Kenya

Účelem nadačního fondu je účinná podpora školství,...

Nadace Tři brány

Nadace Tři brány

Tři brány, komunitní nadace pro vědění, umění a...

NF Moderní léčba arytmií

NF Moderní léčba arytmií

Nadační fond Moderní léčba arytmií byl založen v roce...

Nadace AGROFERT

Nadace AGROFERT

Nadace AGROFERT Ve skupině AGROFERT považujeme za samozřejmost,...

Nadace pro transplantace kostní dřeně

Nadace pro transplantace kostní dřeně

Nadace pro transplantace kostní dřeně...

Nadace Taťány Kuchařové - Krása pomoci

Nadace Taťány Kuchařové - Krása pomoci

Nadace Taťány Kuchařové - Krása pomoci...

Nadace Terezy Maxové dětem

Nadace Terezy Maxové dětem

Posláním Nadace Terezy Maxové je umožnit každému...

Nadace ČEZ

Nadace ČEZ

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002...

Nadace Občanského fóra

Nadace Občanského fóra

Nadace Občanského fóra je nadací s celorepublikovou...

Nadační fond NEHEMIA

Nadační fond NEHEMIA

Posláním Nadačního fondu NEHEMIA je podpora a realizace...

NF Obětem holocaustu

NF Obětem holocaustu

Zmírňujeme křivdy minulosti, podporujeme...

ADRA

ADRA

 Nadace ADRA je nezisková humanitární organizace, která si klade tyto...

Nadační fond SLovak-Czech Women´sFund

Nadační fond SLovak-Czech Women´sFund

Slovak-Czech Women'sFund je nadační...

Nadace Veronica

Nadace Veronica

Nadace Veronica byla založena v roce 1992 s cílem získávat...

ALZHEIMER nadační fond

ALZHEIMER nadační fond

Alzheimer nadační fond vznikl za účelem podpory výzkumu...

Ústecká komunitní nadace

Ústecká komunitní nadace

Ústecká komunitní nadace je první českou komunitní...

Český nadační fond pro vydru

Český nadační fond pro vydru

Český nadační fond pro vydru je nezisková...

Nadační fond Zelený poklad

Nadační fond Zelený poklad

Posláním Nadačního fondu Zelený poklad je podporovat...

Nadace Jedličkova ústavu

Nadace Jedličkova ústavu

Základním posláním nadace Jedličkova ústavu je...

Nadační fond Astma

Nadační fond Astma

Účelem Nadačního fondu Astma je podpora výzkumu průduškového...

Dřevo pro život

Dřevo pro život

Posláním nadace je propagovat a podporovat komplexně pojatou...

Nadační fond Slunce pro všechny

Nadační fond Slunce pro všechny

Nadační fond Slunce pro všechny vznikl v únoru...

Nadace Rozvoje zdraví

Nadace Rozvoje zdraví

Podpora rozvoje komunitní činnosti, podpora ochrany a...

Nadace profesora Vejdovského

Nadace profesora Vejdovského

Nadace prof. Vejdovského byla založena 17. 11....

Nadace Rozvoje občanské společnosti

Nadace Rozvoje občanské společnosti

Nadace posiluje rozvoj neziskového sektoru,...

Nadace GCP

Principem pojišťovnictví je vzájemná pomoc a solidarita pojištěných....

Nadační fond J&T

Nadační fond J&T

Cílem nadačního fondu je podpora humanitárních aktivit...

Nadační fond Umění doprovázet

Nadační fond Umění doprovázet

Nadační fond Umění doprovázet byl založen v...

Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor

Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor

Nadace pro záchranu a obnovu...

Nadační fond Veolia

Nadační fond Veolia

Nadační fond Veolia (NF Veolia) je firemním nadačním fondem...

Nadace Český literární fond

Nadace Český literární fond

Nadace Český literární fond je jedním z mála...

F Nadace

F Nadace

Poslání F-nadace podporuje neziskové projekty, zejména v oblastech...

Nadační fond Homolka

Nadační fond Homolka

Posláním tohoto nadačního fondu je podpora kvalitní a...

Nadace dětský mozek

Nadace dětský mozek

Nadace Dětský mozek byla založena v roce 1992 doc. MUDr....

Nadace O2

Nadace O2

Nadace O2 je firemní nadace společnosti Telefónica O2 Czech Republic....

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových

Ve smyslu svého statutu se...

Nadace Open Society Fund Praha

Nadace Open Society Fund Praha

Nadace Open Society Fund Praha je součástí...

Nadace Bona

Nadace Bona

Rok 2010  lze celkem pro naši Nadaci BONA hodnotit celkem...

Nadace české architektury NČA

Nadace české architektury NČA

Posláním NČA je podpora a prezentace současné...

Konto bariéry

Konto bariéry

Konto BARIÉRY, od roku 1992 stěžejní projekt Nadace Charty 77, je...

Nadace Divoké husy

Nadace Divoké husy

Nadace Divoké husy podporuje nestátní neziskové organizace...

Nadace Partnerství

Nadace Partnerství

Nadace Partnerství je nejvýznamnější českou nadací...

Nadační fond Kolečko

Nadační fond Kolečko

Nadační fond Kolečko vznikl v roce 2004 a jeho náplní a...

Nadační fond Albert

Nadační fond Albert

Nadační fond Albert byl zřízen za účelem podpory zdravého...

Nadační fond POROZUMĚNÍ

Nadační fond POROZUMĚNÍ

byl založen dne 29. ledna 2007. Účelem Nadačního fondu...

Nadace Umění pro zdraví

Nadace Umění pro zdraví

Nadace Umění pro zdraví byla založena v červenci roku...

Nadační fond Rozum a Cit

Nadační fond Rozum a Cit

Hlavním posláním Nadačního fondu Rozum a Cit je...

Nadace  EURONISA

Nadace EURONISA

Pomáhá lidem v Euroregionu Nisa žít smysluplný život...

Vzdělávací nadace Jana Husa

Vzdělávací nadace Jana Husa

Posláním nadace je podpora rozvoje vzdělanosti,...

NF Via Vitae

NF Via Vitae

Nadační fond Via Vitae je nadační subjekt první svého druhu v...

Olivova nadace

Olivova nadace

Olivova nadace byla založená již v roce 1896 a její činnost...

Nadační fond Dalkia Česká republika

Nadační fond Dalkia Česká republika

Dalkia Česká republika, která je významnou...

Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

NFOZP,...

Nadace Preciosa

Nadace Preciosa

Nadace Preciosa byla založena firmou Preciosa, a.s., která je...

Nadace Český hudební fond

Nadace Český hudební fond

Posláním nadace je spolupodílet se na rozvoji české...

Posunout vpřed