obr4share

Fórum dárců 

Při Fóru dárců existují Asociace nadací, Asociace nadačních fondů a Asociace firemních nadací a fondů, které sdružují přední české dárce. Provozujeme systém DMS - Dárcovských SMS a také první portál pro individuální dárce Darujspravne.cz. Realizujeme program Informačního centra k dopadům a souvislostem nového Občanského zákoníku a projekt Česko fandí charitě na podporu rozvoje dárcovství u nás.

Vstup do členské sekce

Aktuality

Posunout zpět - nelze Posunout zpět

GRANTOVÉ ŘÍZENÍ NADACE ADRA 2015

18.02.2015

Nadace ADRA vyhlašuje grantové řízení 2015 na rozdělení výnosů z finančních prostředků (bývalého Nadačního investičního fondu). [x] Nestátní neziskové organizace mohou žádat o finanční příspěvky...

NF obětem holocaustu

23.01.2015

NADAČNÍ FOND OBĚTEM HOLOCAUSTU [x] Vás srdečně zve dne 29. ledna 2015 od 18 hodin na diskusní kavárnu "70 let po Osvětimi - a co dál?", kterou pořádá u příležitosti 70. výročí osvobození...

Nadace Rozvoje občanské společnosti

07.01.2015

VZDĚLÁVACÍ KURZY NADACE NROS [x] Přihlašujte se na: kurzfr@nros.cz . 14. ledna 2015 - Strategické a operativní plánování - Účastníci tohoto semináře budou moci konzultovat vlastní strategické...

Výzva k nominacím do monitorovacích výborů

05.01.2015

Společná výzva Výboru RVNNO pro EU, AVPO ČR a Fóra dárců a kritéria pro výběr kandidátů, kteří budou zastupovat neziskový sektor v monitorovacích výborech operačních programů 2014-2020. V nejbližší...

Seminář 8.1.2015

05.01.2015

Výbor pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace si Vás dovoluje pozvat na pracovní seminář s názvem [x] NÁVRH STÁTNÍ POLITIKY VŮČI NESTÁTNÍM NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM...

PF 2015

22.12.2014

KRÁSNÉ A VESELÉ VÁNOCE, HODNĚ ŠTĚSTÍ A ZDRAVÍ, LÁSKY A...

Posunout vpřed

Řekli o nás

Fórum dárců

Luděk Niedermayer

ředitel v oddělení Consulting společnosti Deloitte
"Výrazný rozvoj dobročinnosti v naší zemi podle mne patří k těm nejpřiznivějším projevům rozvoje občanské společnosti. Instituce jako je Fórum dárců přispívají k posunu této činnsoti na...

Vyberte si svou sekci

Nadace a nadační fondy

Nadace a nadační fondy rozdělují v grantových řízeních prostředky podporující činnost neziskových organizací.

Firemní nadace a nadační fondy

Firmami založené nadace a nadační fondy a jejich programy mají pozitivní dopad na společnost.

Dárcovství pro veřejnost

Projekty pomáhající dárcům při výběru transparentních organizací. Prověřené projekty DMS a darujspravne.cz .

Informační centrum Fóra dárců pro dopady a souvislosti nového Občanského zákoníku

Co přinese nový Občanský zákoník nadacím a fondům? Co nás čeká od 1. 1. 2014? Jaké budou konkrétní dopady a souvislosti...

Naši členové

Posunout zpět - nelze Posunout zpět
Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

NFOZP,...

Nadační fond Astma

Nadační fond Astma

Účelem Nadačního fondu Astma je podpora výzkumu průduškového...

Nadace Občanského fóra

Nadace Občanského fóra

Nadace Občanského fóra je nadací s celorepublikovou...

Nadace profesora Vejdovského

Nadace profesora Vejdovského

Nadace prof. Vejdovského byla založena 17. 11....

Nadační fond Asante Kenya

Nadační fond Asante Kenya

Účelem nadačního fondu je účinná podpora školství,...

Nadační fond Albert

Nadační fond Albert

Nadační fond Albert byl zřízen za účelem podpory zdravého...

NF Obětem holocaustu

NF Obětem holocaustu

Zmírňujeme křivdy minulosti, podporujeme...

Vzdělávací nadace Jana Husa

Vzdělávací nadace Jana Husa

Posláním nadace je podpora rozvoje vzdělanosti,...

Nadace Preciosa

Nadace Preciosa

Nadace Preciosa byla založena firmou Preciosa, a.s., která je...

ADRA

ADRA

 Nadace ADRA je nezisková humanitární organizace, která si klade tyto...

Nadační fond Homolka

Nadační fond Homolka

Posláním tohoto nadačního fondu je podpora kvalitní a...

ALZHEIMER nadační fond

ALZHEIMER nadační fond

Alzheimer nadační fond vznikl za účelem podpory výzkumu...

Český nadační fond pro vydru

Český nadační fond pro vydru

Český nadační fond pro vydru je nezisková...

Nadační fond Kolečko

Nadační fond Kolečko

Nadační fond Kolečko vznikl v roce 2004 a jeho náplní a...

F Nadace

F Nadace

Poslání F-nadace podporuje neziskové projekty, zejména v oblastech...

Nadační fond POROZUMĚNÍ

Nadační fond POROZUMĚNÍ

byl založen dne 29. ledna 2007. Účelem Nadačního fondu...

Nadace české architektury NČA

Nadace české architektury NČA

Posláním NČA je podpora a prezentace současné...

Nadační fond Českého rozhlasu

Nadační fond Českého rozhlasu

Světluška je tradiční charitativní projekt...

Nadace dětský mozek

Nadace dětský mozek

Nadace Dětský mozek byla založena v roce 1992 doc. MUDr....

Nadace Rozvoje zdraví

Nadace Rozvoje zdraví

Podpora rozvoje komunitní činnosti, podpora ochrany a...

Nadace Landek Ostrava

Nadace Landek Ostrava

Poslání  NADACE LANDEK OSTRAVA  : záchrana a...

Nadace T - Soft ETERNITY

Nadace T - Soft ETERNITY

Nadace T - Soft ETERNITY [x] Nadace byla založena...

Nadace Český hudební fond

Nadace Český hudební fond

Posláním nadace je spolupodílet se na rozvoji české...

Nadační fond SLovak-Czech Women´sFund

Nadační fond SLovak-Czech Women´sFund

Slovak-Czech Women'sFund je nadační...

Nadační fond Rozum a Cit

Nadační fond Rozum a Cit

Hlavním posláním Nadačního fondu Rozum a Cit je...

Nadace pro transplantace kostní dřeně

Nadace pro transplantace kostní dřeně

Nadace pro transplantace kostní dřeně...

Ústecká komunitní nadace

Ústecká komunitní nadace

Ústecká komunitní nadace je první českou komunitní...

Nadační fond GSK

Nadační fond GSK

Nadační fond GSK je firemním nadačním fondem společnosti...

NF Via Vitae

NF Via Vitae

Nadační fond Via Vitae je nadační subjekt první svého druhu v...

NF Moderní léčba arytmií

NF Moderní léčba arytmií

Nadační fond Moderní léčba arytmií byl založen v roce...

Nadační fond Slunce pro všechny

Nadační fond Slunce pro všechny

Nadační fond Slunce pro všechny vznikl v únoru...

Nadace Český literární fond

Nadace Český literární fond

Nadace Český literární fond je jedním z mála...

Nadace Partnerství

Nadace Partnerství

Nadace Partnerství je nejvýznamnější českou nadací...

Nadace GCP

Principem pojišťovnictví je vzájemná pomoc a solidarita pojištěných....

Nadační fond Umění doprovázet

Nadační fond Umění doprovázet

Nadační fond Umění doprovázet byl založen v...

Nadační fond IMPULS

Nadační fond IMPULS

Nadační fond IMPULS je jediný nadační fond v České...

Nadační fond Veolia

Nadační fond Veolia

Nadační fond Veolia (NF Veolia) je firemním nadačním fondem...

Nadace Divoké husy

Nadace Divoké husy

Nadace Divoké husy podporuje nestátní neziskové organizace...

Nadace Bona

Nadace Bona

Rok 2010  lze celkem pro naši Nadaci BONA hodnotit celkem...

Nadační fond J&T

Nadační fond J&T

Cílem nadačního fondu je podpora humanitárních aktivit...

Nadace OKD

Nadace OKD

Nadace OKD je z hlediska objemu rozdělovaných finančních...

Dřevo pro život

Dřevo pro život

Posláním nadace je propagovat a podporovat komplexně pojatou...

Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor

Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor

Nadace pro záchranu a obnovu...

Nadace ČEZ

Nadace ČEZ

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002...

Nadace  EURONISA

Nadace EURONISA

Pomáhá lidem v Euroregionu Nisa žít smysluplný život...

Nadace na ochranu zvířat

Nadace na ochranu zvířat

Nadace na ochranu zvířat je nevládní nezisková...

Nadace Umění pro zdraví

Nadace Umění pro zdraví

Nadace Umění pro zdraví byla založena v červenci roku...

Nadace Taťány Kuchařové - Krása pomoci

Nadace Taťány Kuchařové - Krása pomoci

Nadace Taťány Kuchařové - Krása pomoci...

Nadace Rozvoje občanské společnosti

Nadace Rozvoje občanské společnosti

Nadace posiluje rozvoj neziskového sektoru,...

Nadace Terezy Maxové dětem

Nadace Terezy Maxové dětem

Posláním Nadace Terezy Maxové je umožnit každému...

Nadace Veronica

Nadace Veronica

Nadace Veronica byla založena v roce 1992 s cílem získávat...

Nadace Jedličkova ústavu

Nadace Jedličkova ústavu

Základním posláním nadace Jedličkova ústavu je...

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových

Ve smyslu svého statutu se...

Nadace O2

Nadace O2

Nadace O2 je firemní nadace společnosti Telefónica O2 Czech Republic....

Nadace AGROFERT

Nadace AGROFERT

Nadace AGROFERT Ve skupině AGROFERT považujeme za samozřejmost,...

Nadace Tři brány

Nadace Tři brány

Tři brány, komunitní nadace pro vědění, umění a...

Nadační fond Zelený poklad

Nadační fond Zelený poklad

Posláním Nadačního fondu Zelený poklad je podporovat...

Pro radost

Pro radost

Cílem nadace je majetková podpora a vytváření podmínek pro výstavbu,...

Olivova nadace

Olivova nadace

Olivova nadace byla založená již v roce 1896 a její činnost...

Konto bariéry

Konto bariéry

Konto BARIÉRY, od roku 1992 stěžejní projekt Nadace Charty 77, je...

Nadační fond BBH

Nadační fond BBH

Účelem nadačního fondu je všestranně přispívat ke zlepšování a...

Nadace pro podporu hasičského hnutí

Nadace pro podporu hasičského hnutí

Nadace si klade za cíl pomáhat dalšímu...

Nadace Open Society Fund Praha

Nadace Open Society Fund Praha

Nadace Open Society Fund Praha je součástí...

Nadační fond NEHEMIA

Nadační fond NEHEMIA

Posláním Nadačního fondu NEHEMIA je podpora a realizace...

Nadační fond Dalkia Česká republika

Nadační fond Dalkia Česká republika

Dalkia Česká republika, která je významnou...

Posunout vpřed