obr4share

Fórum dárců 

Při Fóru dárců existují Asociace nadací, Asociace nadačních fondů a Asociace firemních nadací a fondů, které sdružují přední české dárce. Provozujeme systém DMS - Dárcovských SMS a také první portál pro individuální dárce Darujspravne.cz. Realizujeme program Informačního centra k dopadům a souvislostem nového Občanského zákoníku a projekt Česko fandí charitě na podporu rozvoje dárcovství u nás.

Vstup do členské sekce

Aktuality

Posunout zpět - nelze Posunout zpět

Výzva k nominacím do monitorovacích výborů

12.12.2014

Společná výzva Výboru RVNNO pro EU, AVPO ČR a Fóra dárců a kritéria pro výběr kandidátů, kteří budou zastupovat neziskový sektor v monitorovacích výborech operačních programů 2014-2020. V nejbližší...

České nadace a firmy daly letos na dobročinné účely 900 milionů korun

08.12.2014

České společnosti, fondy a nadace letos věnují na charitu necelou miliardu korun. To je skoro stejná částka, jakou daly na veřejně prospěšné účely v loňském roce. Instituce většinou podporují...

Dárcovství v roce 2014 - čísla a trendy

03.12.2014

Charita, podpora veřejně prospěšných projektů, investice do komunity - to jsou některé z termínů, které používáme v souvislosti s dárcovstvím pro neziskové organizace. Fórum dárců i letos připravilo...

NEJvětší a NEJštědřejší firemní dárce

20.11.2014

Akce se konala pod záštitou ministra pro lidská práva,...

Dárcovský summit 2014

13.11.2014

Fórum dárců jako již tradičně pořádá Dárcovský summit 2014 letos na téma „Byznys a charita - pomoc jako nedílná součást života"Expertní dobrovolnictví a zapojení do občanské společnosti;...

Vyhlášení cen NEZISKOVKA ROKU 2014

06.11.2014

Nadace rozvoje občanské společnosti vyhlásila 4. listopadu...

Posunout vpřed

Řekli o nás

Fórum dárců

Hana Haráková

Předsedkyně SR NF Umění doprovázet
S Fórem dárců jsem se osobně seznámila již v roce 2001, v samých začátcích mého působení v oblasti neziskového sektoru. Už tehdy jsem jej vnímala jako profesionální a velmi potřebnou organizaci, která...

Vyberte si svou sekci

Nadace a nadační fondy

Nadace a nadační fondy rozdělují v grantových řízeních prostředky podporující činnost neziskových organizací.

Firemní nadace a nadační fondy

Firmami založené nadace a nadační fondy a jejich programy mají pozitivní dopad na společnost.

Dárcovství pro veřejnost

Projekty pomáhající dárcům při výběru transparentních organizací. Prověřené projekty DMS a darujspravne.cz .

Informační centrum Fóra dárců pro dopady a souvislosti nového Občanského zákoníku

Co přinese nový Občanský zákoník nadacím a fondům? Co nás čeká od 1. 1. 2014? Jaké budou konkrétní dopady a souvislosti...

Naši členové

Posunout zpět - nelze Posunout zpět
Ústecká komunitní nadace

Ústecká komunitní nadace

Ústecká komunitní nadace je první českou komunitní...

Nadační fond Zelený poklad

Nadační fond Zelený poklad

Posláním Nadačního fondu Zelený poklad je podporovat...

Dřevo pro život

Dřevo pro život

Posláním nadace je propagovat a podporovat komplexně pojatou...

Nadace AGROFERT

Nadace AGROFERT

Nadace AGROFERT Ve skupině AGROFERT považujeme za samozřejmost,...

Nadace Umění pro zdraví

Nadace Umění pro zdraví

Nadace Umění pro zdraví byla založena v červenci roku...

Nadace Rozvoje zdraví

Nadace Rozvoje zdraví

Podpora rozvoje komunitní činnosti, podpora ochrany a...

Vzdělávací nadace Jana Husa

Vzdělávací nadace Jana Husa

Posláním nadace je podpora rozvoje vzdělanosti,...

Nadace Terezy Maxové dětem

Nadace Terezy Maxové dětem

Posláním Nadace Terezy Maxové je umožnit každému...

Nadační fond Homolka

Nadační fond Homolka

Posláním tohoto nadačního fondu je podpora kvalitní a...

Nadační fond SLovak-Czech Women´sFund

Nadační fond SLovak-Czech Women´sFund

Slovak-Czech Women'sFund je nadační...

Nadační fond POROZUMĚNÍ

Nadační fond POROZUMĚNÍ

byl založen dne 29. ledna 2007. Účelem Nadačního fondu...

Nadace pro podporu hasičského hnutí

Nadace pro podporu hasičského hnutí

Nadace si klade za cíl pomáhat dalšímu...

Nadace pro současné umění

Nadace pro současné umění

Účelem nadace je podpora rozvoje současného výtvarného...

Nadační fond Rozum a Cit

Nadační fond Rozum a Cit

Hlavním posláním Nadačního fondu Rozum a Cit je...

Nadační fond BBH

Nadační fond BBH

Účelem nadačního fondu je všestranně přispívat ke zlepšování a...

ADRA

ADRA

 Nadace ADRA je nezisková humanitární organizace, která si klade tyto...

NF Moderní léčba arytmií

NF Moderní léčba arytmií

Nadační fond Moderní léčba arytmií byl založen v roce...

Nadace  EURONISA

Nadace EURONISA

Pomáhá lidem v Euroregionu Nisa žít smysluplný život...

Nadační fond Astma

Nadační fond Astma

Účelem Nadačního fondu Astma je podpora výzkumu průduškového...

Nadační fond Slunce pro všechny

Nadační fond Slunce pro všechny

Nadační fond Slunce pro všechny vznikl v únoru...

Nadační fond Kolečko

Nadační fond Kolečko

Nadační fond Kolečko vznikl v roce 2004 a jeho náplní a...

Nadace na ochranu zvířat

Nadace na ochranu zvířat

Nadace na ochranu zvířat je nevládní nezisková...

Nadační fond IMPULS

Nadační fond IMPULS

Nadační fond IMPULS je jediný nadační fond v České...

Nadační fond Albert

Nadační fond Albert

Nadační fond Albert byl zřízen za účelem podpory zdravého...

Nadační fond NEHEMIA

Nadační fond NEHEMIA

Posláním Nadačního fondu NEHEMIA je podpora a realizace...

Nadace Občanského fóra

Nadace Občanského fóra

Nadace Občanského fóra je nadací s celorepublikovou...

Nadace Jedličkova ústavu

Nadace Jedličkova ústavu

Základním posláním nadace je shromažďování finančních...

F Nadace

F Nadace

Poslání F-nadace podporuje neziskové projekty, zejména v oblastech...

Nadační fond Dalkia Česká republika

Nadační fond Dalkia Česká republika

Dalkia Česká republika, která je významnou...

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových

Ve smyslu svého statutu se...

Nadace T - Soft ETERNITY

Nadace T - Soft ETERNITY

Nadace T - Soft ETERNITY [x] Nadace byla založena...

Nadace OKD

Nadace OKD

Nadace OKD je z hlediska objemu rozdělovaných finančních...

Olivova nadace

Olivova nadace

Olivova nadace byla založená již v roce 1896 a její činnost...

Český nadační fond pro vydru

Český nadační fond pro vydru

Český nadační fond pro vydru je nezisková...

Nadační fond Asante Kenya

Nadační fond Asante Kenya

Účelem nadačního fondu je účinná podpora školství,...

Nadace České pojišťovny

Nadace České pojišťovny

Principem pojišťovnictví je vzájemná pomoc a solidarita...

Nadační fond J&T

Nadační fond J&T

Cílem nadačního fondu je podpora humanitárních aktivit...

Nadace Rozvoje občanské společnosti

Nadace Rozvoje občanské společnosti

Nadace posiluje rozvoj neziskového sektoru,...

NF Obětem holocaustu

NF Obětem holocaustu

Zmírňujeme křivdy minulosti, podporujeme...

Nadační fond GSK

Nadační fond GSK

Nadační fond GSK je firemním nadačním fondem společnosti...

Nadační fond Českého rozhlasu

Nadační fond Českého rozhlasu

Světluška je tradiční charitativní projekt...

ALZHEIMER nadační fond

ALZHEIMER nadační fond

Alzheimer nadační fond vznikl za účelem podpory výzkumu...

Nadace Český literární fond

Nadace Český literární fond

Nadace Český literární fond je jedním z mála...

Nadace pro transplantace kostní dřeně

Nadace pro transplantace kostní dřeně

Nadace pro transplantace kostní dřeně...

Nadační fond Veolia

Nadační fond Veolia

Nadační fond Veolia (NF Veolia) je firemním nadačním fondem...

Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

NFOZP,...

Nadace Bona

Nadace Bona

Rok 2010  lze celkem pro naši Nadaci BONA hodnotit celkem...

Pro radost

Pro radost

Cílem nadace je majetková podpora a vytváření podmínek pro výstavbu,...

Nadace ČEZ

Nadace ČEZ

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002...

Nadace české architektury NČA

Nadace české architektury NČA

Posláním NČA je podpora a prezentace současné...

Nadace Preciosa

Nadace Preciosa

Nadace Preciosa byla založena firmou Preciosa, a.s., která je...

Nadace Landek Ostrava

Nadace Landek Ostrava

Poslání  NADACE LANDEK OSTRAVA  : záchrana a...

Nadace Tři brány

Nadace Tři brány

Tři brány, komunitní nadace pro vědění, umění a...

Konto bariéry

Konto bariéry

Konto BARIÉRY, od roku 1992 stěžejní projekt Nadace Charty 77, je...

Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor

Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor

Nadace pro záchranu a obnovu...

Nadace profesora Vejdovského

Nadace profesora Vejdovského

Nadace prof. Vejdovského byla založena 17. 11....

Nadace Partnerství

Nadace Partnerství

Nadace Partnerství je nejvýznamnější českou nadací...

NF Via Vitae

NF Via Vitae

Nadační fond Via Vitae je nadační subjekt první svého druhu v...

Nadace Veronica

Nadace Veronica

Nadace Veronica byla založena v roce 1992 s cílem získávat...

Nadace Open Society Fund Praha

Nadace Open Society Fund Praha

Nadace Open Society Fund Praha je součástí...

Nadační fond Umění doprovázet

Nadační fond Umění doprovázet

Nadační fond Umění doprovázet byl založen v...

Nadace Divoké husy

Nadace Divoké husy

Nadace Divoké husy podporuje nestátní neziskové organizace...

Nadace O2

Nadace O2

Nadace O2 je firemní nadace společnosti Telefónica O2 Czech Republic....

Nadace Český hudební fond

Nadace Český hudební fond

Posláním nadace je spolupodílet se na rozvoji české...

Nadace dětský mozek

Nadace dětský mozek

Nadace Dětský mozek byla založena v roce 1992 doc. MUDr....

Nadace Taťány Kuchařové - Krása pomoci

Nadace Taťány Kuchařové - Krása pomoci

Nadace Taťány Kuchařové - Krása pomoci...

Posunout vpřed