obr4share

Fórum dárců 

Při Fóru dárců existují Asociace nadací, Asociace nadačních fondů a Asociace firemních nadací a fondů, které sdružují přední české dárce. Provozujeme systém DMS - Dárcovských SMS a také první portál pro individuální dárce Darujspravne.cz. Realizujeme program Informačního centra k dopadům a souvislostem nového Občanského zákoníku a projekt Česko fandí charitě na podporu rozvoje dárcovství u nás.

Vstup do členské sekce

Aktuality

Posunout zpět - nelze Posunout zpět

Pozvánka na JARMARK

13.05.2015

Nadační fond Slunce pro všechny Na Jarmarku rukodělných výrobků, si můžete zakoupit výrobky od handicapovaných lidí z několika zařízení ve Středočeském kraji. Tradiční JARMARK se koná ve středu...

NADAČNÍ FOND IMPULS

13.05.2015

Tisková konference Nadačního fondu IMPULS a Sekce klinické neuroimunologie a  likvorologie České neurologické společnosti ČLS JEP na téma ReMuS - Registr pacientů s roztroušenou sklerózou. Obsahem...

PODVODNÉ SBÍRKY V ČESKÉ REPUBLICE

10.05.2015

Poslechněte si vyjádření ředitelky Fóra dárců na téma veřejné sbírky, podvodné sbírky, jak správně podpořit a jak nenaletět podvodníkům.

ZEMĚTŘESENÍ V NEPÁLU

06.05.2015

Zemětřesení v Nepálu - JAK POMOCI? [x] Člověk v tísni Jednoduše pomůžete třeba zasláním dárcovské sms DMS NEPAL na 87 777.Podrobné informace o aktivitách a další pomoci...

Vzdělávací nadace Jana Husa

28.04.2015

NADAČNÍHO PRÁVA V EVROPĚ A ČESKÉ REPUBLICE NA POČÁTKU 21.STOLETÍ Nadační sektor v Evropě v dnešní době zažívá dosud nevídaný růst co do velikosti a významu. K jeho rozkvětu přispívají především...

GRANTOVÉ ŘÍZENÍ NADACE ADRA 2015

18.02.2015

Nadace ADRA vyhlašuje grantové řízení 2015 na rozdělení výnosů z finančních prostředků (bývalého Nadačního investičního fondu). [x] Nestátní neziskové organizace mohou žádat o finanční příspěvky...

Posunout vpřed

Řekli o nás

Fórum dárců

Miroslav Kundrata

Nadace Partnerství
Fóru dárců přeji, aby se mu dařilo naplňovat očekávání zakladatelů a členů, tzn. kultivovat dárcovské prostředí v ČR, zlepšovat podmínky pro práci nadací a vytvářet pružnou a produktivní platformu pro výměnu zkušeností i...

Vyberte si svou sekci

Nadace a nadační fondy

Nadace a nadační fondy rozdělují v grantových řízeních prostředky podporující činnost neziskových organizací.

Firemní nadace a nadační fondy

Firmami založené nadace a nadační fondy a jejich programy mají pozitivní dopad na společnost.

Dárcovství pro veřejnost

Projekty pomáhající dárcům při výběru transparentních organizací. Prověřené projekty DMS a darujspravne.cz .

Informační centrum Fóra dárců pro dopady a souvislosti nového Občanského zákoníku

Co přinese nový Občanský zákoník nadacím a fondům? Co nás čeká od 1. 1. 2014? Jaké budou konkrétní dopady a souvislosti...

Naši členové

Posunout zpět - nelze Posunout zpět
Nadace Občanského fóra

Nadace Občanského fóra

Nadace Občanského fóra je nadací s celorepublikovou...

Ústecká komunitní nadace

Ústecká komunitní nadace

Ústecká komunitní nadace je první českou komunitní...

Nadační fond Asante Kenya

Nadační fond Asante Kenya

Účelem nadačního fondu je účinná podpora školství,...

Nadace O2

Nadace O2

Nadace O2 je firemní nadace společnosti Telefónica O2 Czech Republic....

NF Obětem holocaustu

NF Obětem holocaustu

Zmírňujeme křivdy minulosti, podporujeme...

Nadace Open Society Fund Praha

Nadace Open Society Fund Praha

Nadace Open Society Fund Praha je součástí...

NF Via Vitae

NF Via Vitae

Nadační fond Via Vitae je nadační subjekt první svého druhu v...

Nadace profesora Vejdovského

Nadace profesora Vejdovského

Nadace prof. Vejdovského byla založena 17. 11....

Nadace pro transplantace kostní dřeně

Nadace pro transplantace kostní dřeně

Nadace pro transplantace kostní dřeně...

Nadace pro podporu hasičského hnutí

Nadace pro podporu hasičského hnutí

Nadace si klade za cíl pomáhat dalšímu...

Nadační fond IMPULS

Nadační fond IMPULS

Nadační fond IMPULS je jediný nadační fond v České...

Nadace GCP

Principem pojišťovnictví je vzájemná pomoc a solidarita pojištěných....

Nadační fond Rozum a Cit

Nadační fond Rozum a Cit

Hlavním posláním Nadačního fondu Rozum a Cit je...

F Nadace

F Nadace

Poslání F-nadace podporuje neziskové projekty, zejména v oblastech...

Nadace české architektury NČA

Nadace české architektury NČA

Posláním NČA je podpora a prezentace současné...

Nadační fond GSK

Nadační fond GSK

Nadační fond GSK je firemním nadačním fondem společnosti...

Nadace ČEZ

Nadace ČEZ

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002...

Nadační fond Astma

Nadační fond Astma

Účelem Nadačního fondu Astma je podpora výzkumu průduškového...

Nadace na ochranu zvířat

Nadace na ochranu zvířat

Nadace na ochranu zvířat je nevládní nezisková...

Nadační fond Homolka

Nadační fond Homolka

Posláním tohoto nadačního fondu je podpora kvalitní a...

Nadační fond Českého rozhlasu

Nadační fond Českého rozhlasu

Světluška je tradiční charitativní projekt...

Nadační fond Dalkia Česká republika

Nadační fond Dalkia Česká republika

Dalkia Česká republika, která je významnou...

Nadace  EURONISA

Nadace EURONISA

Pomáhá lidem v Euroregionu Nisa žít smysluplný život...

ALZHEIMER nadační fond

ALZHEIMER nadační fond

Alzheimer nadační fond vznikl za účelem podpory výzkumu...

NF Moderní léčba arytmií

NF Moderní léčba arytmií

Nadační fond Moderní léčba arytmií byl založen v roce...

Nadace Rozvoje zdraví

Nadace Rozvoje zdraví

Podpora rozvoje komunitní činnosti, podpora ochrany a...

Nadace Tři brány

Nadace Tři brány

Tři brány, komunitní nadace pro vědění, umění a...

Nadace Jedličkova ústavu

Nadace Jedličkova ústavu

Základním posláním nadace Jedličkova ústavu je...

Nadační fond POROZUMĚNÍ

Nadační fond POROZUMĚNÍ

byl založen dne 29. ledna 2007. Účelem Nadačního fondu...

Nadace Taťány Kuchařové - Krása pomoci

Nadace Taťány Kuchařové - Krása pomoci

Nadace Taťány Kuchařové - Krása pomoci...

Nadační fond Zelený poklad

Nadační fond Zelený poklad

Posláním Nadačního fondu Zelený poklad je podporovat...

Nadace dětský mozek

Nadace dětský mozek

Nadace Dětský mozek byla založena v roce 1992 doc. MUDr....

Nadační fond J&T

Nadační fond J&T

Cílem nadačního fondu je podpora humanitárních aktivit...

Nadace Landek Ostrava

Nadace Landek Ostrava

Poslání  NADACE LANDEK OSTRAVA  : záchrana a...

Nadační fond Kolečko

Nadační fond Kolečko

Nadační fond Kolečko vznikl v roce 2004 a jeho náplní a...

Nadační fond Umění doprovázet

Nadační fond Umění doprovázet

Nadační fond Umění doprovázet byl založen v...

Nadace AGROFERT

Nadace AGROFERT

Nadace AGROFERT Ve skupině AGROFERT považujeme za samozřejmost,...

Nadace Terezy Maxové dětem

Nadace Terezy Maxové dětem

Posláním Nadace Terezy Maxové je umožnit každému...

Nadace Český hudební fond

Nadace Český hudební fond

Posláním nadace je spolupodílet se na rozvoji české...

Nadace Bona

Nadace Bona

Rok 2010  lze celkem pro naši Nadaci BONA hodnotit celkem...

Nadační fond SLovak-Czech Women´sFund

Nadační fond SLovak-Czech Women´sFund

Slovak-Czech Women'sFund je nadační...

Nadační fond BBH

Nadační fond BBH

Účelem nadačního fondu je všestranně přispívat ke zlepšování a...

Nadace Rozvoje občanské společnosti

Nadace Rozvoje občanské společnosti

Nadace posiluje rozvoj neziskového sektoru,...

ADRA

ADRA

 Nadace ADRA je nezisková humanitární organizace, která si klade tyto...

Nadace Veronica

Nadace Veronica

Nadace Veronica byla založena v roce 1992 s cílem získávat...

Nadace T - Soft ETERNITY

Nadace T - Soft ETERNITY

Nadace T - Soft ETERNITY [x] Nadace byla založena...

Olivova nadace

Olivova nadace

Olivova nadace byla založená již v roce 1896 a její činnost...

Nadace Umění pro zdraví

Nadace Umění pro zdraví

Nadace Umění pro zdraví byla založena v červenci roku...

Nadační fond Veolia

Nadační fond Veolia

Nadační fond Veolia (NF Veolia) je firemním nadačním fondem...

Nadační fond NEHEMIA

Nadační fond NEHEMIA

Posláním Nadačního fondu NEHEMIA je podpora a realizace...

Nadace Český literární fond

Nadace Český literární fond

Nadace Český literární fond je jedním z mála...

Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

NFOZP,...

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových

Ve smyslu svého statutu se...

Pro radost

Pro radost

Cílem nadace je majetková podpora a vytváření podmínek pro výstavbu,...

Nadace Preciosa

Nadace Preciosa

Nadace Preciosa byla založena firmou Preciosa, a.s., která je...

Nadační fond Albert

Nadační fond Albert

Nadační fond Albert byl zřízen za účelem podpory zdravého...

Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor

Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor

Nadace pro záchranu a obnovu...

Český nadační fond pro vydru

Český nadační fond pro vydru

Český nadační fond pro vydru je nezisková...

Konto bariéry

Konto bariéry

Konto BARIÉRY, od roku 1992 stěžejní projekt Nadace Charty 77, je...

Nadace Divoké husy

Nadace Divoké husy

Nadace Divoké husy podporuje nestátní neziskové organizace...

Nadace Partnerství

Nadace Partnerství

Nadace Partnerství je nejvýznamnější českou nadací...

Nadace OKD

Nadace OKD

Nadace OKD je z hlediska objemu rozdělovaných finančních...

Nadační fond Slunce pro všechny

Nadační fond Slunce pro všechny

Nadační fond Slunce pro všechny vznikl v únoru...

Dřevo pro život

Dřevo pro život

Posláním nadace je propagovat a podporovat komplexně pojatou...

Vzdělávací nadace Jana Husa

Vzdělávací nadace Jana Husa

Posláním nadace je podpora rozvoje vzdělanosti,...

Posunout vpřed