Fórum dárců - kdo jsme

Při Fóru dárců existují Asociace nadací, Asociace nadačních fondů a Asociace firemních nadací a fondů, které sdružují přední české dárce. Provozujeme systém DMS - Dárcovských SMS a také první portál pro individuální dárce Darujspravne.cz.

Aktuality

NROS - Program

17.01 2017

Program „3P", překlenovací pomoci  poskytl za dobu své existence více než 55 mil. Kč na předfinancování projektů neziskových organizací, které by jinak nemohly být realizovány. Coje Program 3P? Kdo...

Přečíst celé

Srdcerváči + NF OZP

12.01 2017

NFOZP rozdělí mezi 11 organizací 450 tisíc korun, které zaměstnávají lidí s postižením, a zdravotně postiženou podnikatelku, která kvůli vážné nemoci a následné invaliditě musela opustit chov...

Přečíst celé

PF 2017

21.12 2016

NFOZP rozdělí mezi 11 organizací 450 tisíc korun, které zaměstnávají lidí s postižením, a zdravotně postiženou podnikatelku, která kvůli vážné nemoci a následné invaliditě musela opustit chov...

Přečíst celé

Lush Spring Prize

19.12 2016

Nové ocenění Lush Spring Prize pro projekty, které se věnují regeneraci sociálního a životního prostředí Společnost Lush a organizace Ethical Consumer Research Association, věnující se tématům...

Přečíst celé

FÓRUM DÁRCŮ ZÍSKALO DIVOKÉHO RICHARDA

05.12 2016

Divoký Richard je udělovaný za nápaditost, erudici a vtip v oblasti sponzoringu. Tentokrát připadl Fóru dárců za spolupráci při projektu Metr za litr, kterým byla...

Přečíst celé

Dárcovský summit 2016 a předávání Cen Fóra dárců

01.12 2016

Záštitu nad letošním ročníkem Dárcovského summitu 2016 na téma Individuální dárcovství u nás, jeho stav, trendy a rozvoj převzali...

Přečíst celé

Den dárců !

29.11 2016

29. listopadu OSLAVA DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE SLAVTE S NÁMI !!!

Přečíst celé

Žebříčky nadací a fondů v příloze Hospodářských novin

24.11 2016

Firmy, lidé, média, instituce a stát - jak si vede dárcovství v České republice a co pro jeho rozvoj dělají klíčoví...

Přečíst celé

Naši členové

Nadační fond SLovak-Czech Women´sFund

Nadační fond SLovak-Czech Women´sFund

Slovak-Czech Women'sFund je nadační fond, jehož...

Nadace EURONISA

Nadace  EURONISA

Pomáhá lidem v Euroregionu Nisa žít smysluplný život nezávisle na...

Nadační fond Rozum a Cit

Nadační fond Rozum a Cit

Hlavním posláním Nadačního fondu Rozum a Cit je zajištění...

Nadace Umění pro zdraví

Nadace Umění pro zdraví

Nadace Umění pro zdraví byla založena v červenci roku 1991. Je...

Nadace Taťány Kuchařové - Krása pomoci

Nadace Taťány Kuchařové - Krása pomoci

Nadace Taťány Kuchařové - Krása pomoci vznikla...

NF Via Vitae

NF Via Vitae

Nadační fond Via Vitae je nadační subjekt první svého druhu v Moravskoslezském...

Nadace na ochranu zvířat

Nadace na ochranu zvířat

Nadace na ochranu zvířat je nevládní nezisková organizace se...

Konto bariéry

Konto bariéry

Konto BARIÉRY, od roku 1992 stěžejní projekt Nadace Charty 77, je první a dosud...

Nadační fond Astma

Nadační fond Astma

Účelem Nadačního fondu Astma je podpora výzkumu průduškového astmatu a...

NF Moderní léčba arytmií

NF Moderní léčba arytmií

Nadační fond Moderní léčba arytmií byl založen v roce 1995 s...

Nadace Český hudební fond

Nadace Český hudební fond

Posláním nadace je spolupodílet se na rozvoji české hudební...

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových

Ve smyslu svého statutu se Nadační fond...

Nadace AGROFERT

Nadace AGROFERT

Nadace AGROFERT Ve skupině AGROFERT považujeme za samozřejmost, že podniky...

Český nadační fond pro vydru

Český nadační fond pro vydru

Český nadační fond pro vydru je nezisková organizace, která...

Pro radost

Pro radost

Cílem nadace je majetková podpora a vytváření podmínek pro výstavbu, vybavení a...

Nadační fond GSK

Nadační fond GSK

Nadační fond GSK je firemním nadačním fondem společnosti GlaxoSmithKline,...

Nadační fond NEHEMIA

Nadační fond NEHEMIA

Posláním Nadačního fondu NEHEMIA je podpora a realizace humanitární a...

Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

NFOZP, neboli Nadační...

Nadace Preciosa

Nadace Preciosa

Nadace Preciosa byla založena firmou Preciosa, a.s., která je významný producent...

Nadace ČEZ

Nadace ČEZ

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002 s cílem...

Nadace Rozvoje zdraví

Nadace Rozvoje zdraví

Podpora rozvoje komunitní činnosti, podpora ochrany a upevňování zdraví...

NF Obětem holocaustu

NF Obětem holocaustu

Zmírňujeme křivdy minulosti, podporujeme budoucnost   NFOH...

F Nadace

F Nadace

Poslání F-nadace podporuje neziskové projekty, zejména v oblastech vzdělání,...

Nadační fond Albert

Nadační fond Albert

Nadační fond Albert byl zřízen za účelem podpory zdravého životního...

Nadační fond Asante Kenya

Nadační fond Asante Kenya

Účelem nadačního fondu je účinná podpora školství,...

ADRA

ADRA

 Nadace ADRA je nezisková humanitární organizace, která si klade tyto...

Nadační fond POROZUMĚNÍ

Nadační fond POROZUMĚNÍ

byl založen dne 29. ledna 2007. Účelem Nadačního fondu je...

Nadace Občanského fóra

Nadace Občanského fóra

Nadace Občanského fóra je nadací s celorepublikovou působností....

Nadační fond Českého rozhlasu

Nadační fond Českého rozhlasu

Světluška je tradiční charitativní projekt Nadačního fondu...

Nadační fond Zelený poklad

Nadační fond Zelený poklad

Posláním Nadačního fondu Zelený poklad je podporovat projekty...

Nadace pro podporu hasičského hnutí

Nadace pro podporu hasičského hnutí

Nadace si klade za cíl pomáhat dalšímu rozvoji...

Nadace Landek Ostrava

Nadace Landek Ostrava

Poslání  NADACE LANDEK OSTRAVA  : záchrana a údržba...

Nadační fond Umění doprovázet

Nadační fond Umění doprovázet

Nadační fond Umění doprovázet byl založen v červenci 2006...

Nadace pro transplantace kostní dřeně

Nadace pro transplantace kostní dřeně

Nadace pro transplantace kostní dřeně zřídila a...

Nadace Bona

Nadace Bona

Rok 2010  lze celkem pro naši Nadaci BONA hodnotit celkem úspěšně. Výnosy z...

Nadace T - Soft ETERNITY

Nadace T - Soft ETERNITY

Nadace T - Soft ETERNITY   Nadace byla založena společností...

Ústecká komunitní nadace

Ústecká komunitní nadace

Ústecká komunitní nadace je první českou komunitní nadací,...

Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor

Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor

Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor byla...

Nadační fond J&T

Nadační fond J&T

Cílem nadačního fondu je podpora humanitárních aktivit právnických a...

Nadační fond IMPULS

Nadační fond IMPULS

Nadační fond IMPULS je jediný nadační fond v České republice, jehož...

Nadace Divoké husy

Nadace Divoké husy

Nadace Divoké husy podporuje nestátní neziskové organizace působící v...

Nadační fond Homolka

Nadační fond Homolka

Posláním tohoto nadačního fondu je podpora kvalitní a efektivně...

Nadace Český literární fond

Nadace Český literární fond

Nadace Český literární fond je jedním z mála...

Nadační fond Veolia

Nadační fond Veolia

Nadační fond Veolia (NF Veolia) je firemním nadačním fondem pro...

Nadace Tři brány

Nadace Tři brány

Tři brány, komunitní nadace pro vědění, umění a...

Nadace GCP

Nadace GCP

Principem pojišťovnictví je vzájemná pomoc a solidarita pojištěných. Tento...

ALZHEIMER nadační fond

ALZHEIMER nadační fond

Alzheimer nadační fond vznikl za účelem podpory výzkumu Alzheimerovy...

Nadace O2

Nadace O2

Nadace O2 je firemní nadace společnosti O2 Czech Republic. Dlouhodobým, promyšleným a...

Nadace profesora Vejdovského

Nadace profesora Vejdovského

Nadace prof. Vejdovského byla založena 17. 11. 1992.  Nese...

Nadace dětský mozek

Nadace dětský mozek

Nadace Dětský mozek byla založena v roce 1992 doc. MUDr. Vladimírem...

Nadace Partnerství

Nadace Partnerství

Nadace Partnerství je nejvýznamnější českou nadací podporující projekty...

Nadace Rozvoje občanské společnosti

Nadace Rozvoje občanské společnosti

Nadace posiluje rozvoj neziskového sektoru, dárcovství a...

Nadace Terezy Maxové dětem

Nadace Terezy Maxové dětem

Posláním Nadace Terezy Maxové je umožnit každému dítěti...

Nadační fond BBH

Nadační fond BBH

Účelem nadačního fondu je všestranně přispívat ke zlepšování a rozvoji...

Dřevo pro život

Dřevo pro život

Posláním nadace je propagovat a podporovat komplexně pojatou péči o...

Nadace české architektury NČA

Nadace české architektury NČA

Posláním NČA je podpora a prezentace současné architektury....

Nadační fond Slunce pro všechny

Nadační fond Slunce pro všechny

Nadační fond Slunce pro všechny vznikl v únoru 2002 za...

Nadace Jedličkova ústavu

Nadace Jedličkova ústavu

Základním posláním nadace Jedličkova ústavu je shromažďování...

Nadační fond Kolečko

Nadační fond Kolečko

Nadační fond Kolečko vznikl v roce 2004 a jeho náplní a cílem je...

Nadace Veronica

Nadace Veronica

Nadace Veronica byla založena v roce 1992 s cílem získávat finanční...

Nadace a nadační fondy

Fórum dárců

Jsou účelovými sdruženími majetku k trvalé službě společensky nebo hospodářsky užitečnému účelu, jejichž hlavním posláním je poskytování nadačních příspěvků - grantů - třetím osobám (zejména z výnosů z vlasního majetku a dalších příjmů).

Firemní nadace a nadační fondy

Fórum dárců

Firemní nadační subjekty jsou založeny jednou nebo více právnickými osobami a jsou svým zřizovatelem/zřizovateli kontinuálně ve své činnosti podporovány na základě nastavených kritérií

Dárcovství pro veřejnost

Fórum dárců

Fórum dárců je provozovatelem služby dárcovská sms www.darcovskasms.cz a portálu pro individuální dárce darujspravne.cz www.darujspravne.cz. V obou projektech naleznete prověřené organizace, které mají veřejnou sbírku a máte k dispozici internetové nástroje dárcovství, které vám darování usnadní.

Ceny Fóra dárců 2016

POŠLETE VÁŠ PROJEKT PRO CENU !

Máte zajímavý veřejně prospěšný projekt ? Jste firma nebo nezisková organizace ?

HLÁSIT SE MŮŽETE ZDE

Řekli o nás

Hana Potměšilová

Fórum dárců

Ředitelka Nadačního fondu pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Přečtěte si

Luděk Niedermayer

Fórum dárců

ředitel v oddělení Consulting společnosti Deloitte

Přečtěte si

Miroslav Kundrata

Fórum dárců

Nadace Partnerství

Přečtěte si

Vera Budway Strobach

Fórum dárců

programová manažerka otázek firemní kultury a diverzity České spořitelny.

Přečtěte si

Hana Haráková

Fórum dárců

Předsedkyně SR NF Umění doprovázet

Přečtěte si

Pepper de Callier

Fórum dárců

Zakladatel a výkonný ředitel
Prague Leadership Institute

Přečtěte si

Známka kvality

Co je Známka kvality?

Známka kvality je záruka a kontrola ověřené kvality nadací a nadačních fondů. Známku kvality uděluje Fórum dárců prověřeným nadačním subjektům, které splňují nastavená kritéria hodnocení.

 

Vstup do členské sekce

Informace pro členy najdete zde