Nadace Charty 77

Naši členové

 

V roce 1990 Nadace Charty 77 přinesla charitu na území tehdejšího Československa. Byla opravdovým průkopníkem v této oblasti. Těžila ze své více než dvacetileté historie a zkušenosti práce v emigraci. František Janouch založil nadaci ve Švédsku v prosinci roku 1978, jejím cílem byla podpora signatářů Charty 77.

Dnes je Nadace Charty 77 všestranná svým zaměřením. Nezapomněla na svou minulost, zároveň své aktivity rozšířila a neustále se rozvíjí.

Stěžejním projektem nadace je dnes veřejná sbírka Konto Bariéry. Již od roku 1992 každý den pomáhá lidem s handicapem a organizacím, které o ně pečují. 

Cílem Konta Bariéry je vracet lidé s handicapem zpět do života. Podporujeme je finančně díky štědrým partnerům a individuálním dárcům. Právě ti jsou naším „rodinným stříbrem“. Pravidelně jich na Konto Bariéry přispívá více než čtyřicet tisíc. Peníze, které nám dárci svěří, skutečně zlepšují neuvěřitelně náročné životy lidí s různými druhy zdravotního.

Konto Bariéry doplňuje stát tam, kde jeho pomoc není dostatečná. Naše pomoc je proto velmi rozmanitá. Přispíváme na rehabilitační a kompenzační pomůcky, přestavby automobilů, bezbariérové úpravy, ale také na vzdělávání, pracovní uplatnění a mnoho dalších aktivit lidí s handicapem.

 

Projekty Konta Bariéry

Činnost Konta Bariéry je opravdu rozmanitá. Pomáháme všem bez rozdílu věku. Snažíme se podporovat sportovní, vzdělávací a kulturní aktivity, které lidem s handicapem vylepšují život. Projekt Sport bez bariér rozvíjí oblast, která pomáhá lidem s handicapem zdolávat překážky v oblasti sportu. Projekt podporuje amatérské sportovní aktivity lidí po úrazu, jejich zapojení do co nejširšího okruhu sportovních disciplín. 

Jedinečným projektem nadace jsou Aukční salony výtvarníků pro Konto Bariéry. Pořádáme je od roku 1993 a staly se významnou kulturně společenskou událostí. V oblasti charity nemají svým rozsahem a kvalitou konkurenci. Aukce přinesly nadaci přes 50 miliónů korun, ale také vynikající renomé mezi uměleckou obcí. Výtěžek věnujeme na vzdělávání studentů s postižením. Ve spolupráci se špičkovými představiteli české výtvarné scény financujeme projekt Stipendium Bariéry.

Důležitým projektem je také Nový start. Založili jsme ho pro pomoc lidem, kterým se v posledních 12 - 18 měsících stal úraz nebo jiným způsobem došlo k nenávratným změnám jejich zdravotního stavu. Pomáháme jim v nejtěžším období života a je to pomoc významná.

Cílem projektu Počítače proti bariérám je vzděláváním lidí s handicapem v oblastí informačních technologií, čímž se zvyšují jejich šance na trhu práce.

 

Božena Jirků

Výkonná ředitelka Nadace Charty 77

bozena.jirku@bariery.cz 

 

Gabriela Švagrová

Provozní ředitelka Nadace Charty 77

gabriela.svagrova@bariery.cz 

 

Webové stránky Nadace Charty 77

e-mail: info@bariery.cz
tel.: +420 224 214 452

Naši členové

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců nám. Winstona Churchilla 1800/2 130 00   Praha 3 Czech Republic CZ 725 999 103 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.